Leonore Lerch

Psychotherapie Supervision Coaching

Kontakt


Leonore Lerch
Praxis für Psychotherapie, Supervision, Coaching
Telefon: 01 / 91 22 865    Anfragen bitte ausschließlich per E-Mail!
E-mail: praxis@leonore-lerch.at Website: https://www.leonore-lerch.at

Adresse: H
erminengasse 4/11, A-1020 Wien
U2/U4 Schottenring, Aufgang Herminengasse
(direkt neben der U-Bahnstation)